EU POZIOM Kolor

Skontaktuj się z nami

W celu kontaktu prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Dane firmowe

WELDERS s.c. Krzysztof Buczyński, Paweł Pac
Wadąg 11
10-373 Olsztyn
NIP: 7393917867
REGON 380947713

Dane kontaktowe

tel. 788 169 764 Krzysztof Buczyński
tel. 784 058 246 Paweł Pac
e-mail: biuro@welders.tech

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 
7.00 - 15.00
sobota
8.00 -13.00

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INKUBATOR BRANIEWO