Mieszalniki to urządzenia złożone ze zbiornika (walcowego, stożkowego, walcowo - stożkowego) oraz mieszadła dedykowanego do określonego typu procesu. Mieszalniki mogą mieć dowolne konfiguracje mieszadeł oraz wyposażenia technologicznego.
Typy mieszalników: walcowe, stożkowe, mieszalniki walcowo - stożkowe

Mieszalniki stożkowe umożliwiają mieszanie różnych pojemności przy stałym stosunku wysokości medium do średnicy mieszania co jest korzystne podczas stosowaniu różnych pojemność na jednym typoszeregu urządzenia.
Mieszalniki walcowe, których zaletą jest prosta konstrukcja co przekłada się na niższą cenę.
Mieszalniki walcowo - stożkowe dno stożkowe o dużym kącie tworzącej z walcową części płaszcza.

Mieszalniki można podzielić także pod względem procesu:
1) Mieszalniki homogenizujące przeznaczone do produkcji kosmetyków/ farmaceutyków: kremów, maści, past.
Mieszalniki mogą być dowolnie skonfigurowane z uwzględnieniem wymogów produkcyjnych użytkownika. Wyposażenie opcjonalne wg wymogów klienta:
kontrola/regulacja grzania - chłodzenia
kontrola/pomiar ciśnienia
kontrola/pomiar wypełnienia/wagi
kontrola/pomiar pH, tlenu

Mieszalniki mogą być wyposażone w dedykowane sterowanie z oprogramowaniem pozwalającym na wysoką automatyzacje procesu zwiększając jego skuteczność i bezpieczeństwo.

2) Mieszalniki laboratoryjne wykorzystywane do produkcji niewielkich partii specyfików farmaceutycznych/kosmetycznych lub w laboratorium do przygotowania produkcji nowych asortymentów. Konstrukcja i wyposażenie są powielone z dużych urządzeń produkcyjnych pozwalających w prosty sposób przekładać produkcje laboratoryjną na produkcje seryjną
Wyposażenie opcjonalne:
mieszadło ramowe ze skrobakami
mieszadło łopatkowe
mieszadło homogenizujące
płaszcz wodny
podnoszenie pokrywy na siłowniku
układ sterowania i kontroli parametrów pracy

3) Mieszalniki mobilne służą do produkcji tam gdzie wymagana jest okresowa relokacja urządzeń ze względu na specyfikę technologii lub procesów pomocniczych.
Mieszalniki przejezdne mogą mieć konstrukcję walcową lub stożkową.

4) Mieszalniki planetarne na ramie - przeznaczone do mieszania gęstych produktów. Charakteryzują się zwartą konstrukcją. Składają się ze zbiornika z grzaniem oraz zespołu mieszającego złożonego z mieszadła ramowego ze skrobakami oraz planetarnego mieszadła ramowego.