Reaktory chemiczne są zbiornikami do prowadzenia reakcji chemicznych, w których mogą brać udział gazy, ciecze i ciała stała.
Reaktory dzieli się na: okresowe (mieszalniki, reaktory ciśnieniowe i próżniowe), przepływowe (rury, kolumny lub kaskada mieszalników), półprzepływowe.
Służą do prowadzenie procesów ciśnieniowych, pomiaru i sterowania temperaturą, grzania lub chłodzenia, pomiaru parametrów procesu, prowadzenia procesów z wykorzystywaniem sterowania z oprogramowaniem pozwalającym na wysoką automatyzacje procesu zwiększając jego skuteczność i bezpieczeństwo, prowadzeniu procesów chemicznych, farmaceutycznych oraz biochemicznych.
Reaktory mogą być wyposażone w płaszcz grzewczy, płaszcz izolacyjny, mieszadło wolno/szybko obrotowe, osprzęt kontrolno pomiarowy.
Reaktory mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetyczny farmaceutycznym oraz chemicznym.